Prelegenci

Sławomir Sobótka

Szymon Kulec

Jarosław Pałka

Jakub Gutkowski

Piotr Stapp

Hubert Zub

Marcin Bartoszuk

Namysław Jerzy Szymaniuk

Łukasz Kopka